Tradiční čínská medicína

Žádná jiná medicína na světě nemá tak dlouhou tradici a neotestovala tak velký vzorek populace a neprozkoumala člověka ve vztahu k přírodě jako Tradiční čínská medicína - TCM. Její terminologie je pro Evropana značně odlišná a většinou působí i komicky. Nicméně ani neúcta a netolerantní přístup některých lidí ji nemůže ohrozit. Existuje už 4000 let a to znamená, že bude dále fungovat i bez těch, kteří uznávají jen svoji jedinou pravdu.

  • nauka o zdravé stravě a životosprávě
  • nauka o léčebném cvičení (čchi - kung, tai-či, falun gong atd.)
  • nauka o použití léčivých bylin ( fytoterapie)
  • působení na meridány (dráhy, kudy proudí lidským tělem čchi) různými technikami např. akupunkturou, akupresurou, škrábáním, baňkováním
  • aurikuloterapie čili ušní akupunktura

Teprve kombinací všech těchto způsobů léčby lze podle zásad TCM dosáhnout podstatného zlepšení stavu klienta a jeho uzdravení.