Pět tibeťanů - energetické cvičení

První Tibeťan
Postavte se a rozpažte ruce. Levou dlaň otočte vzhůru, pravou směrem k zemi. Pomalu se otáčejte dokola. Pro začátek postačí 6 otáček, postupně přidávejte až do jednadvaceti. Toto cvičení má roztočit čakry správným směrem.

Druhý Tibeťan
Lehněte si rovně na záda, ruce podél těla dlaněmi dolů. Zvedněte hlavu a zatlačte bradu do prsou, současně zvedněte nohy do svislé polohy, snažte se je narovnat. Pak pokládejte pomalu hlavu i nohy zpátky na zem. Uvolněte se. Cvik opakujte. Dýchejte pravidelně.

Třetí Tibeťan
Klekněte si. Ruce položte dlaněmi na stehna. Uvolněte se. Skloňte hlavu dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom hlavu narovnejte a opatrně zaklánějte trup dozadu. Až dosáhnete svého maxima, vraťte se zpět do výchozí polohy. Při předklánění a zaklánění se nadechujte, při návratu zpět vydechujte.

Čtvrtý Tibeťan
Sedněte si na zem, ruce dejte za sebe dozadu dlaněmi na zem. Zvedněte trup nad podlahu a udělejte most. Napněte všechny svaly. Chvíli vydržte, ale nezadržujte dech. Pak tělo uvolněte, most „prověste“, bradu přitáhněte k hrudi a chvíli odpočívejte. Opakujte podle svých možností.

Pátý Tibeťan
Stoupněte si, pak se předkloňte a položte prsty obou rukou na zem. Stoupněte si na špičky. (Pro začátek si můžete ruce podložit např. stoličkou, pokud na zem nedosáhnete). Zakloňte hlavu a prohněte se dozadu, chvíli vydržte. Poté bradu přitiskněte k hrudi a předkloňte se. Pravidelně dýchejte.

Na závěr cvičení:
Lehněte si na záda a uvolněte se. Pravidelně dýchejte. Pak natáhněte ruce za hlavu, napněte svaly a chvíli vydržte. Ruce položte na obličej a znovu dýchejte. Ještě jednou opakujte. Budete se cítit báječné uvolnění a plní energie.