Klasická masáž

Klasická masáž pochází ze Švédska. Zásluhu na jejím "znovuobjevení" má jazykovědec a básník Peter Henrik Ling. Při svých pobytech v cizině tento muž slabé tělesné konstituce absolvoval primitivně prováděné masáže, kdy mladé dívky šlapaly po těle nemocného. Pravidelně prováděná masáž vylepšila jeho zdravotní stav.

Po návratu do Švédska založil v roce 1813 Ústřední ústav švédské gymnastiky, jehož součástí bylo i výukové středisko masáže.V Čechách zavedl masáž profesor balneologie Edvard Cmunt a začal pro ni používat název klasická masáž.

My jako základ používáme techniky, které jsme si osvojili v Masérské škole Brno, Mgr. Romama Šimáčka.