Holotropní dýchání

Holotropní dýchání je silný prostředek sebepoznávání, který využívá rozšířené stavy vědomí pro vnitřní uzdravování a transformaci. Jako techniku ji vyvinul na základě experimentální práce prof. Stanislav Grof, psychiatr z Prahy žijící od r. 1969 v Americe, spolutvůrce základních myšlenek transpersonální psychologie a president Mezinárodní transpersonální asociace.

Slovo “holotropní” znamená směřující k celistvosti (vnitřní růst, uzdravování a pocit spojení – jednoty – vznikají na cestě k našemu Já).

Holotropní dýchání má své kořeny ve starobylých uzdravovacích rituálech. Rozšířený stav vědomí pro uzdravování a duchovní transformaci se užívá na celém světě již tisíce let. Práce s dechem byla součástí šamanismu, křesťanského, buddhistického a sufijského mysticismu i v mnoha dalších kulturách.

Holotropní dýchání kombinuje techniky z mnoha těchto starobylých tradic tím, že užívá řízeného dýchání a evokativní hudby k vyvolání rozšířeného stavu vědomí a následně i práci s tělem. Jeho prostřednictvím se uvolňují blokovaná traumata, je možno vyjádřit silné potlačené emoce a tím se zprostředkovává uzdravování, duchovní růst a somatické změny. Tato práce vede k důvěře v naší vlastní vnitřní moudrost a uzdravovací schopnosti našeho organismu bez potřeby interpretací někoho dalšího.

Zážitek každého účastníka je zcela jedinečný a každé dýchání u téhož člověka může mít zcela odlišný průběh. Účastníci často popisují své zkušenosti jako zážitky hlubokého uzdravování, uvolnění a spokojenosti, získání nových důležitých náhledů do každodenního života nebo následné intenzivnější vnímání běžných zážitků.

Kdo se může zůčastnit

Lidé přicházejí na naše víkendy, aby zvýšili svou schopnost prožívat život naplno, prohloubit svůj osobní a duchovní rozvoj, pomoci uzdravit některé psychosomatické problémy a problémy vzniklé ze stresu. Je možné přijít jednorázově (pak ovšem není obvykle účinek tak zřetelný jako po několika opakováních) nebo učinit holotropní dýchání pravidelnou součástí své cesty.

Holotropní dýchání je zážitková, nikoli psychoterapeutická metoda.

Není vhodné pro lidi, kteří mají kardiovaskulární problémy, hypertenzi, epilepsii, glaukom, cévní aneurysma. Rovněž těhotenství a závažná duševní onemocnění mohou být překážkou vaší účasti.

Jste-li v dlouhodobém psychoterapeutickém procesu, poraďte se svým psychoterapeutem.

Místo, které k dýchání vřele doporučujeme jsou Skřidla u Českých Budějovic. http://skridla.arcs.cz