Transformační terapie


Transformační terapie je pokračováním úspěšné terapie něhou. Zaměřuje se na podporu procesů, vedoucích k trvalým změnám v našem přístupu ke svému vlastnímu osudu, k sobě i k druhým lidem. Těmto změnám říkáme transformace.

Základem většiny duševních problémů jsou nejrůznější formy nepřijetí. V transformační terapii se proto učíme přijímat svůj osud, sebe i druhé lidi láskyplněji než doposud. S rozvojem naší schopnosti přijímat život takový, jaký je, se přirozeně rozvíjí naše odolnost vůči nepříznivým okolnostem, schopnost prožívat radost, ale především dovednost řídit svůj život v souladu s naší touhou. Rozvíjející se duševní zdraví se projevuje rostoucí schopností dosahovat toho, co milujeme a po čem doopravdy toužíme. Přirozeným výsledkem transformace je trvale šťastnější život.

Jestliže se necítíme dobře, máme emocionální problém. Řešit vlastní emocionální problémy bývá obtížné, někdy i nemožné. Naše emoce se chovají jako sypká rýže v misce a náš rozum, který se je snaží pochopit a ovlivnit, se v té rýži chová jako jedna jídelní hůlka – rýží sice kdykoliv bez problémů projede, ale nenabere jediné zrnko ani na stopadesátý pokus. Svoje vlastní emoce se snažíme introspekcí uvidět a pochopit i řadu let, ale někdy si nakonec musíme přiznat, že je nejsme schopni ovlivnit tak, abychom se trvale cítili lépe.

Do této situace vstupuje kvalifikovaný průvodce – transformační terapeut, který se může stát onou dlouho hledanou druhou jídelní hůlkou. Přidanou hodnotou transformační terapie je prostá a mnohokrát ověřená zkušenost, že dvěma hůlkami se emocionální problémy nabírají nejen dvakrát, ale třeba i tisíckrát účinněji.

Touto terapií se zabývá náš známý pan Jan Havelka. Jeho oficiální stránky a podrobnější informace naleznete zde.

Transformační terapii je možno absolvovat v Brně i v Praze.